torsdag 18. mai 2017

Økonomi

AS som holdingselskap

https://starte.as/as-som-holdingselskap/

Holdingselskaper er en populær måte å la et selskap eie aksjer i andre foretak, i stedet for at du står som personlig eier. Dette har flere fordeler.
I 2005 innførte staten for første gang skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført. Den gjør at selskaper (i motsetning til privatpersoner) ikke betaler skatt på utbytte det mottar, eller på gevinster ved aksjesalg.
Hvis tre kamerater starter et aksjeselskap sammen, bør hver av dem opprette et eget aksjeselskap i tillegg til felles-selskapet, som står som eier av sine respektive 1/3 av aksjene.
Les mer om holdingselskaper på holdingselskap.no.
Gevinster fra omsetning av aksjer eller utbytte fra felles-selskapet overføres til gründernes respektive holdingselskaper, og skattlegges ikke før eierne bestemmer seg for at pengene skal tas ut til privat forbruk. Dermed får eierne mulighet til å utsette skattleggingen av pengene hvis de ønsker.
Holdingselskap utgjør en ekstra kostnad til regnskapsførsel. Hvis et holdingselskap eier mer enn 50 prosent av aksjene i et annet selskap, er det også krav om at det må ha revisor, selv om det ellers ikke er revisorpliktig av andre grunner (høy omsetning, f.eks.)
Men disse eventuelle ulempene kan likevel lett forsvares i mange tilfeller, som for eksempel i disse tre scenariene:

Salg av bedriften

Dersom det kan bli aktuelt for eieren/eierne av en suksessbedrift å selge seg ut på et senere tidspunkt, er holdingselskap svært gunstig. Ved salg av en bedrift kan det utløses en milliongevinst, som vanligvis ville gitt selgeren personlig skatteplikt umiddelbart. Med et holdingselskap kan pengene stå «på bok» og videreinvesteres i andre selskaper uten at det betales skatt. Eieren kan ta ut lønn eller utbytte fra holdingselskapet i mindre porsjoner, og betaler først skatt når dette blir gjort.

Uenighet om utbytte mellom flere eiere

Når Jon trenger penger til å bygge nytt hus og Knut allerede har nok penger i banken, kan det bli krangel om de skal ta utbytte fra sitt felles AS, eller la pengene bli stående i selskapet. Hvis Knut og Jon er personlige aksjonærer vil et utbytte bety at de begge må betale skatt privat når pengene tas ut. For Knut er dette et unødvendig tap av penger, mens det for Jon er et nødvendig onde hvis han skal få råd til nytt hus.
Problemet ville ha vært eliminert hvis Knut og Jon hadde hatt hvert sitt private holdingselskap. Da kunne begge tatt sitt utbytte over til holdingselskapet, og disponert det som de ville. Jon ville kunne ta utbytte fra holdingselskapet, mens Jon kunne latt pengene godgjøre seg i selskapet, eller reinvestert i f. eks. eiendommer eller aksjer uten å utløse privat skatteplikt.

Eiere med flere eierinteresser samtidig

Hvis du som forretningsmann eller -kvinne skal være involvert i flere selskaper og drive med flere aktiviteter samtidig, er det smart å ha et holdingselskap som kan stå som eier av de ulike prosjektene dine. Spesielt nyttig er dette der det er ulik risiko involvert.
Hvis alle prosjektene dine samles i ett firma, ender det lett med at et mislykket satsingsområde får negative konsekvenser for de vellykkede områdene av selskapet. Med et holdingselskap som paraply over dine ulike satsinger, vil du ha skapt en effektiv modell for spredning av risiko gjennom holdingselskapets eierskap i flere selskaper, mens du som privatperson står på trygg avstand. Ved hjelp av uttak til holdingselskapet kan du enkelt og skattefritt reinvestere overskudd fra ett selskap i ett av de andre selskapene du er (med)eier i.
Finn flere fordeler med holdingselskap på Holdingselskap.no

Trekantfusjon

https://danskebankstories.no/oppnar-skattefordeler-holdingselskap/

Dersom du har et aksjeselskap i dag der du eier aksjene privat, vil du måtte betale skatt på eventuell gevinst ved overføring av aksjene til et holdingselskap. En omorganisering kan derimot gjøres skattefritt, for eksempel ved hjelp av en såkalt trekantfusjon.
For å kunne gjennomføre en trekantfusjon, er du først nødt til å opprette et holdingselskap som eier av et nytt driftsselskap. Deretter må du fusjonere det gamle selskapet med det nye driftsselskapet slik som skissert under, og det gamle selskapet vil slettes. Før du går i gang med en slik prosess må du gjøre en vurdering om en slik ordning er riktig valg av omorganisering, og om ordningen vil lønne seg for din bedrift, ettersom det er kostnader tilknyttet en slik omorganisering og administrasjon av flere selskap. Søk råd hos revisor eller en skattespesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon om hva som lønner seg for akkurat din bedrift.

søndag 7. mai 2017

Artikler om høysensitivitet

- Lyd gjør Marianne (27) forbanna: https://www.nrk.no/livsstil/xl/nar-lyd-gjor-deg-forbanna-1.13439357

Artikkel om misofoni.
Det finnes ikke tall på hvor mange som lider av misofoni. Ifølge McGlade-Grando er det imidlertid en stor gruppe mennesker som får redusert livskvaliteten drastisk på grunn av lyder de mange andre ikke engang registrerer. Se bare for deg at du på grunn av fysisk og psykisk ubehag i full hast må forlate kinosalen fordi mannen ved siden av er en nesepuster.

fredag 7. april 2017

Psyko-sosiale artikler med mer

onsdag 22. mars 2017

Arkitektur-artikler

 • Le Corbusier was 'militant fascist', two new books on French architect claim
 • A video about why so much modern art is just so bad, with artist Robert Florczak: "For two millennia, great artists set the standard for beauty. Now those standards are gone. Modern art is a competition between the ugly and the twisted; the most shocking wins. What happened? How did the beautiful come to be reviled and bad taste come to be celebrated? Renowned artist Robert Florczak explains the history and the mystery behind this change and how it can be stopped and even reversed."
 • West Corby med Knut M. Nord; gruppediskusjon hos Arkitekturopprøret.
 • Calling for an Architecture That Connects Us to Our Bodies, by Nikos A. Salingaros: “That’s a problem. Not with access to our results, because whoever seeks them can find them on the web, but in using them once they discover them. Christopher Alexander and I provide working tools, design methods, typologies, checklists, etc. that can help a practitioner to produce adaptive buildings. All those tools are available for free or for the price of a book. But today’s architects are not trained to apply these analytical tools; they only know how to copy images. And I refuse to give them images to copy, because that misses the whole point of originality and adaptation. Thinking strictly in terms of images misses the human aspects of the building, ignores the users, their feelings, their long-term health. Architects have to retrain themselves to think analytically. And, for a discipline that was devastated of inherited knowledge and has run for decades using almost no design intelligence, the depth of our results can be overwhelming.” 
 • Sussman on Corbu’s autism
 • Edges, shapes and patterns!

søndag 19. februar 2017

Artikler, dokumentarer, podcast med mer relatert til miljø og naturvern

- Havet og plastmysteriet

Dokumentar i NRK. Tilgjengelig til:

Artikler om lysforurensning

- Flott artikkel fra NRK om lyssetting!

"Belysning som kan forårsake plager
Det er ifølge NTNUs Lys og Farge-senter godt kjent at dårlig belysning kan forårsake plager som irritasjon av øynene, hodepine eller konsentrasjonsproblemer, det kan være flere grunner til det:
 • Blending, det vil si sterkt lys fra lyskilder eller lamper direkte på øynene er ikke sunt. Blending kan være synsnedsettende eller i mildere form kan skape ubehag og dermed konsentrasjonsproblemer eller reduksjon av motivasjon for å jobbe/lese, indirekte kan dette føre til redusert trivsel.
 • Flimring som kan også forårsake migrene eller, i verste fall, epileptisk anfall (bare for de som har denne diagnosen) flimring oppstår for noen LED-lamper.
 • Store kontraster i synsfeltet er ikke bra heller, øynene må adaptere til lavt og høyt lysnivå vekselsvis, slitsom på sikt, risiko for hodepine og konsentrasjonsvansker er opplagt.
 • For lavt lysnivå er ikke bra heller siden øynene vil måtte anstrenge seg for mye og lesehastighet og leseglede blir redusert, noe som kan også ha konsekvenser for konsentrasjon.
 • I tillegg kan lyskilder som ikke har UV-beskyttelse forårsake høy eksponering av øynene for UV-stråling, noe som på sikt kan føre til redusert syn.
Kilde: Barbara Szybinska Matusiak, professor ved NTNU og leder av Lys og Farge-senteret."

lørdag 28. januar 2017

Lenker fra PermaLiv

adamarchitecture.com

allgronn.org/plansmier

allstreet.org

antiwar.com

appropedia.org

arthistoryarchive.com

artofcommunityonline.org

avløp.no

baldron.com

baldron.org

basicincome.org

baubiologie.de

beamsandstruts.com

bevanandliberatos.com

biomimicry.net

biourbanism.org

birds.collectionexplorer.org

brainfacts.org

brakka.no

buildingbiology.net

byggbiologi.org

byggogbevar.no

c4ss.org

canoekayak.com

capitalinstitute.org

carfree.com

ceunet.org

cnu.org

co-intelligence.org

commonssense.it

commonstransition.org

community-wealth.org

communityinstitute.org

context.org

core-econ.org

counter-currents.com

craigfreshley.com

cs-n.org

davidkorten.org

degrowth.org

designedvisions.com

desis-network.org

desktopregulatorystate.wordpress.com

det-enkle-liv.dk

dianaleafechristian.org

diggers2012.wordpress.com

djiihaa.com

doorsofperception.com

eartheasy.com

earthopensource.org

earthship.net

economic-undertow.com

economics.arawakcity.org

ecoreality.org

ecovillage.org

edibleforestgardens.com

emergenturbanism.com

endofcapitalism.com

eradicatingecocide.com


Edit Delete


eudea.liminoidforest.org


Edit Delete


eurozine.com


Edit Delete


ewaste-trail.com


Edit Delete


farmhack.net


Edit Delete


farmingfornature.com


Edit Delete


feasta.org


Edit Delete


filosofi.no


Edit Delete


finnkol.net


Edit Delete


foodandtechconnect.com


Edit Delete


friluftsnett.net


Edit Delete


furtherfield.org


Edit Delete


garretthardinsociety.org


Edit Delete


geofflawton.com


Edit Delete


github.com


Edit Delete


gitlab.org


Edit Delete


globalcommonstrust.org


Edit Delete


globalvillages.info


Edit Delete


globalvillages.org


Edit Delete


goodgroupdecisions.com


Edit Delete


grain.org


Edit Delete


greattransition.org


Edit Delete


greencommunitybuilding.com


Edit Delete


grist.org


Edit Delete


groupworksdeck.org


Edit Delete


guerrillagardening.org


Edit Delete


guymcpherson.com


Edit Delete


heathwoodpress.com


Edit Delete


homebrewindustrialrevolution.wordpress.com


Edit Delete


honestthinking.org


Edit Delete


house-design-coffee.com


Edit Delete


iasc-commons.org


Edit Delete


iier.ch


Edit Delete


ilsr.org


Edit Delete


inspirationgreen.com


Edit Delete


intbau.org


Edit Delete


intelligentcommunity.org


Edit Delete


ir.nrec.org


Edit Delete


janmichl.com


Edit Delete


journalofbiourbanism.org


Edit Delete


kickitover.org


Edit Delete


kjerringrad.com


Edit Delete


komplexitet.se


Edit Delete


kooperativet.no


Edit Delete


krameterhof.at


Edit Delete


kulturverk.com


Edit Delete


kunstler.com


Edit Delete


libertecture.wordpress.com


Edit Delete


liqd.net


Edit Delete


livingfuture.org


Edit Delete


livingneighborhoods.org


Edit Delete


luciensteil.tripod.com/katarxis


Edit Delete


macaulaylibrary.org


Edit Delete


madhusmagiskemat.wordpress.com


Edit Delete


magasinetkote.no


Edit Delete


masipag.org


Edit Delete


meedabyte.com


Edit Delete


mercola.com


Edit Delete


metrohamilton.ning.com


Edit Delete


modernfarmer.com


Edit Delete


monkerai.co


Edit Delete


motherearthnews.com


Edit Delete


my-butterfly-garden.com


Edit Delete


nabolag.no


Edit Delete


nakedcapitalism.com


Edit Delete


nationalinterest.org


Edit Delete


natural-innovation.net


Edit Delete


naturalhomes.org


Edit Delete


naturligbyggeri.no


Edit Delete


naturliv.no


Edit Delete


naturogmat.no


Edit Delete


natursamfunn.no


Edit Delete


nea-polis.net


Edit Delete


newcurrency.org


Edit Delete


newdream.org


Edit Delete


neweconomics.org


Edit Delete


newenglishreview.org


Edit Delete


newurbannetwork.com


Edit Delete


non-market-calculation.wikispaces.com


Edit Delete


notsobighouse.com


Edit Delete


occupy-monsanto.com


Edit Delete


occupyworldstreet.org


Edit Delete


okologisk.no


Edit Delete


oljekrisa.no


Edit Delete


onthecommons.org


Edit Delete


opensacred.org


Edit Delete


opensourceecology.org


Edit Delete


originalgreen.org


Edit Delete


ottoscharmer.com


Edit Delete


ourworld.unu.edu


Edit Delete


p2pu.org


Edit Delete


p2purbanism.blogspot.no


Edit Delete


paradigmeskifte.nu


Edit Delete


patternlanguage.com


Edit Delete


patternliteracy.com


Edit Delete


paulchefurka.ca


Edit Delete


paulchefurka.ca


Edit Delete


peak-oil.org


Edit Delete


peakoil.com


Edit Delete


peakoilbarrel.com


Edit Delete


peerproduction.net


Edit Delete


peers.org


Edit Delete


peoplesassemblies.org


Edit Delete


permaculture-design-courses.com


Edit Delete


permaculture.org.au


Edit Delete


permacultureglobal.com


Edit Delete


permacultureprinciples.com


Edit Delete


permakultur.no


Edit Delete


permanentculturenow.com


Edit Delete


permies.com


Edit Delete


petedronkers.com


Edit Delete


pfaf.org


Edit Delete


piscataquisvillage.org


Edit Delete


pocket-neighborhoods.net


Edit Delete


populationspeakout.org


Edit Delete


positivemoney.org


Edit Delete


postgrowth.org


Edit Delete


pps.org


Edit Delete


preservenet.com


Edit Delete


princes-foundation.org


Edit Delete


prosperouswaydown.com


Edit Delete


psycommons.wordpress.com


Edit Delete


realclimate.org


Edit Delete


realseeds.co.uk


Edit Delete


reconomy.org


Edit Delete


reenactor.net


Edit Delete


reliableprosperity.net


Edit Delete


remixthecommons.org


Edit Delete


richsoil.com


Edit Delete


rosemaryandthedeerhunters.com


Edit Delete


roykfritt.no


Edit Delete


rushkoff.com


Edit Delete


savoryinstitute.com


Edit Delete


schoolofcommoning.com


Edit Delete


schumacherinstitute.org


Edit Delete


shareable.net


Edit Delete


simplerway.org


Edit Delete


simplicityinstitute.org


Edit Delete


skovhavebrug.dk


Edit Delete


slowdemocracy.org


Edit Delete


small-mart.org


Edit Delete


smallanddeliciouslife.com


Edit Delete


smallstreets.org


Edit Delete


smartcodecentral.org


Edit Delete


sociotechnical-patterns.com


Edit Delete


sommerfugler.net


Edit Delete


sosialnytt.com


Edit Delete


spanda.org


Edit Delete


steadystate.org


Edit Delete


stillcity.org


Edit Delete


stirtoaction.com


Edit Delete


stockholmresilience.org


Edit Delete


stonebarnscenter.org


Edit Delete


streetfilms.org


Edit Delete


strongtowns.org


Edit Delete


stwr.org


Edit Delete


sustainingtime.org


Edit Delete


svartlamon.org


Edit Delete


teebweb.org


Edit Delete


theanarchistlibrary.org


Edit Delete


theeconomiccollapseblog.com


Edit Delete


thefocusingspot.com


Edit Delete


thefutureofoccupy.org


Edit Delete


thejournal.link


Edit Delete


themisanthropocene.com


Edit Delete


therestartproject.org


Edit Delete


theselc.org


Edit Delete


thesolutionsjournal.com


Edit Delete


thesustainablehome.net


Edit Delete


thetechnologyproblem.github.io


Edit Delete


theyellowhouse.org.uk


Edit Delete


tikkun.org


Edit Delete


tilbakeblikk.no


Edit Delete


tomdispatch.com


Edit Delete


topdocumentaryfilms.com


Edit Delete


transitionnetwork.org


Edit Delete


treehouse.jp


Edit Delete


turnabout.ath.cx


Edit Delete


uncfc.org


Edit Delete


uniiverse.com


Edit Delete


utemagasinet.no


Edit Delete


vagbrytarenstockholm.se


Edit Delete


verdisamvirke.no


Edit Delete


villagetowns.org


Edit Delete


virtual-wembury.net


Edit Delete


watersciences.org


Edit Delete


wealthofthecommons.org


Edit Delete


westonaprice.org


Edit Delete


wikia.com


Edit Delete


wikihow.com


Edit Delete


wired.com


Edit Delete


world-changers.org


Edit Delete


zerohedge.com
archive.org


Edit Delete


loomio.org


Edit Delete


derimot.no


Edit Delete


skogsliv.no


Edit Delete


nationalstadsparken.se


Edit Delete


terasemjournals.org


Edit Delete


thenextsystem.org


Edit Delete


thewildernist.org


Edit Delete


commonsstrategies.org


Edit Delete


/theconversation.com/uk


Edit Delete


sustainablecitiescollective.com


Edit Delete


manicore.com


Edit Delete


framtida.no


Edit Delete


mahb.stanford.edu


Edit Delete


theecologist.org


Edit Delete


norgeshistorie.no


Edit Delete


caneloproject.com


Edit Delete


localgovsharingecon.com


Edit Delete


plato.stanford.edu


Edit Delete


philpapers.org


Edit Delete


friluftslivsboka.no


Edit Delete


xeno-canto.org (bird song)


Edit Delete


macaulaylibrary.org (animal sounds)


Edit Delete


onlinelibrary.wiley.com


Edit Delete


crudeoilpeak.info


Edit Delete


couchsurfing.com (reise)


Edit Delete


www.flipkey.com (reise)


Edit Delete


airbnb.com (reise)


Edit Delete


nature.org


Edit Delete


tidningenkulturen.se


Edit Delete


megacancer.com


Edit Delete


villagetowns.nz


Edit Delete


villagetowns.com


Edit Delete


rosschapin.com


Edit Delete


midtifleisen.wordpress.com


Edit Delete


solliengard.no


Edit Delete


utpaatur.net


Edit Delete


godtur.no


Edit Delete


ut.no


Edit Delete


salongen.no


Edit Delete


fullcirc.com


Edit Delete


climateoutreach.org.uk


Edit Delete


bretningengaard.com


Edit Delete


collapseofindustrialcivilization.com


Edit Delete


smithsonianmag.com


Edit Delete


integralworld.net


Edit Delete


greenworker.coop


Edit Delete


artsdatabanken.no


Edit Delete


vox.com


Edit Delete padlosofen.no


Foto


Bør du ta bilder med raw eller JPEG?

Edit Delete

Canon EOS 80D review

Edit Delete

How to determine age of a Canon lens

Edit Delete

The Apocalypse of Lens Dust

Edit Delete

frankeikremphoto

Edit Delete

presentart.no

Edit Delete

A. B. Wilse

Edit Delete

luminous-landscape.com

Edit Delete

canon.no/fototips

Edit Delete

thomasholm.no

Edit Delete

fotografi.no

Edit Delete

foto.no

Edit Delete

torelarsen-foto.net

Edit Delete

vegarsytterpunkter.blogspot.no

Edit Delete

henrikbeckheim.no

Edit Delete

kamerabild.se

AnnetTetting
linisolering.no
trefiberisolering.no

Aktivhus
Holz100
Inholz
KLH Massivtre
KMK PRO DA (massivtre)
Norsk Massivtre
Norske Grindehus
Panda Bygg
Steko
Timber
Øko-Solhus

fargarkeologen.se

avløp.no
bokn-plast.no
rensing.no

livingoffgrid.org
newsociety.com
lowtechmagazine.com
offgrid-living.com
offthegridnews.com